Wedstrijd reglement
De gewonnen kadobon is niet inwisselbaar voor een geldelijke waarde.
Fotoshoots gaan door binnen een maximale afstand van 15 km van onze hoofdzetel in dit geval Landen. Bij grotere afstanden word de km prijs gehanteerd
van 0,5 euro/extra km tot een max van 25 euro.
De gewonnen kadobon is niet cummuleerbaar met andere acties of worden niet verrekend met reeds bestelde producten of fotoshoots.
GCprojects behoudt het recht om de gemaakte foto's te publiceren als promotie op zijn site of op sociale media.
GCprojects is niet aansprakelijk voor eventuele schade die opgelopen wordt tijdens uw verplaatsing.
Bij het niet opdagen van een gemaakte afspraak en niet verwittigen 24 uur vooraf, vervalt de tegoedbon en kan deze niet gerecupereerd worden.
De 10 digitale afdrukken worden aangeleverd in Jpeg en in formaat 20 X 30 cm. Andere digitale afdrukken kunnen bijbesteld worden aan 5 euro/jpeg
De aluminium afdruk wordt aangeleverd in formaat 20 X 30 cm. Grotere afdruk kan mits bijbetaling van volgende bedragen:
45 X 30 = meerprijs van 15 euro
60 x 40 = meerprijs van 25 euro
75 x 50 = meerprijs van 45 euro
90 x 60 = meerprijs van 65 euro
Wedstrijd kado bonnen zijn geldig tot 31/12/2019
Voor de rest gelden hier ook de kadobon reglementen.

 


Kadobon reglement
Iedere geprinte kadobon is voorzien van een unieke code. Deze code wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de kadobon met de code zorgvuldig te bewaren.
In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats.
Alleen originele kadobonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Goedgemerkt te worden verstrekt. GCProjects behoudt zich het recht
voor om een kadobon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon.
Om een kadobon te gebruiken dient u contact op te nemen via Gunther@gcprojects.be
De kadobon heeft een geldigheidsduur van één jaar na uitgifte. Na de vervaldatum kan de kadobon niet meer worden ingewisseld. U vindt de vervaldatum op de voorzijde van de kadobon.
Kadobonnen uitgegeven door GCProjects.be zijn uitsluitend inwisselbaar voor fotoshoots conform vermeld op de website Gcprojects.be en zijn niet voor geld inwisselbaar.
De waarde van de kadobon is vermeld op de voorzijde van de kadobon.
Mocht uw bestelling hoger in waarde zijn dan de ingewisselde waarde van de kadobon(nen), dan dient u dit verschil te betalen. Zodra de betaling is ontvangen wordt uw bestelling verwerkt.
Het is niet toegestaan de kadobon(nen) of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kadobonnen wordt ontzegd.
Gcprojects staat niet in voor de werking van de kadobon(nen) en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de kadobon(nen) ontstaat.
Deze kadobon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.
Goedgemerkt zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website.
Wij raden u aan om de kadobon voorwaarden telkens voor het gebruik van een kadobon te raadplegen.
Blijft u na ingaan van de wijzigingen de kadobon(nen) gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde kadobon voorwaarden.